Strona glówna BIP

Izba Skarbowa
w Olsztynie

Urzędy Skarbowe

Redakcja

Renata Kostowska
tel.: 89 525 41 60
fax: 89 534 32 20
rzecznik@wm.mofnet.gov.pl

Zwrot podatku dotyczy części tych wydatków, które zostały poniesione i udokumentowane fakturami VAT wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Zwrot podatku przysługuje tylko na zakup tych materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 roku są opodatkowane według stawki 22% lub wyższej - 23%, 24%, 25%.

Faktura dokumentująca zakup materiałów budowlanych musi być wystawiona na osobę fizyczną i musi być to faktura VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

 

Ze względu na zmiany w symbolach oraz nazwach grupowań pomiędzy klasyfikacjami zmianie - w stosunku do dotychczas obowiązującego wykazu stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. - uległy symbole i nazwy pozycji zawarte w wykazie oraz brzmienie stosowanych wyłączeń. W związku z powyższym wykaz materiałów budowlanych, zamieszczony jest w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 11 poz. 35), dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

W przypadku remontu budynku lub lokalu mieszkalnego, zwrot podatku dotyczy zakupu materiałów budowlanych, które wykorzystane zostaną do przeprowadzenia ściśle określonych prac remontowych, których wykaz stanowi załącznik do ustawy, takich jak:

 • remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy,
 • wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej,
 • remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami,
 • remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części,
 • remont lub modernizacja elewacji budynku,
 • wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych,
 • przebudowa układu funkcjonalnego budynku,
 • remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzenie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń,
 • wykonanie nowych instalacji gazowych,
 • wykonanie nowych instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

Natomiast wśród robót zaliczanych do remontu lokalu mieszkalnego, wymienione są między innymi:

 • remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym ,
 • remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń,
 • wykonanie nowych instalacji gazowych.

Informacje o artykule Informacje o artykule
Podmiot udostępniający: Izba Skarbowa w Olsztynie
Wytworzył: Zbigniew Szwejser (07.11.2008 r.)
Opublikował: Renata Kostowska (07.11.2008 r.)
Ostatnia zmiana: 17.09.2014 r.

Rejestr zmian Rejestr zmian
2014-09-17 07:25:52 przez Renata Kostowska ()
2014-09-17 07:25:21 przez Renata Kostowska ()

Rejestr zmian przed migracją:
2009-04-27 09:23:16 przez Renata Kostowska